Ομιλία Γ. Κουμουτσάκου με θέμα: Η Ελλάδα από χώρα περιφέρειας - διεθνής εμπορική πύλη

Ομιλία "Η Ελλάδα από χώρα περιφέρειας - διεθνής εμπορική πύλη"

"Μια ιδιαίτερης σημασίας γεωπολιτική μεταβολή συντελείται σταδιακά στη χώρα μας.

Η Ελλάδα, παραμένοντας σταθερά αγκυροβολημένη πολιτικά και οικονομικά στην Ευρώπη και πιστή στις ευρω-ατλαντικές της συμμαχίες, εξελίσσεται ταυτόχρονα από χώρα της περιφέρειας σε χώρα-πύλη του διεθνούς εμπορίου. Είναι μια δυνατότητα που της δίνει η κομβική της θέση πάνω στη διαδρομή  των όλο και μεγαλύτερων εμπορευματικών ροών από την Ασία προς την Ευρώπη και αντιστρόφως.

Αυτήν τη στρατηγικού χαρακτήρα προσαρμογή της γεωπολιτικής θέσης και του ρόλου της χώρας μας στα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, επιβεβαίωσε και ενίσχυσε η εξαιρετικά επιτυχημένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Κίνα. Η νέα δυναμική ανάπτυξης και εμβάθυνσης των σινο-ελληνικών οικονομικών είναι πολύ σημαντική για την ελληνική οικονομία που διψάει για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Δεν έχει μόνον παρόν. Έχει και ένα πολλά υποσχόμενο μέλλον αμοιβαίου οφέλους για τις δύο χώρες καθώς και για την Ευρώπη.

Για να μπορέσει η Ελλάδα να επιτύχει το μέγιστο βαθμό ωφελημάτων από το νέο ρόλο  της "κομβικής χώρας -πύλης" που φιλοδοξεί και μπορεί να παίξει, δεν αρκεί μόνον η πλεονεκτική γεωγραφική θέση. Το στοίχημα είναι να συνδεθεί αποτελεσματικά με το πλέγμα των διευρωπαϊκών μεταφορικών δικτύων που οδηγούν  στην καρδιά της ενιαίας αγοράς των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, καθώς και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι ευτυχής συγκυρία που την ώρα που δρομολογείται η "γεωπολιτική μετακίνηση" της Ελλάδας από την περιφέρεια στο κέντρο των διεθνών εμπορικών ροών, η Ευρώπη  βρίσκεται στο στάδιο ολοκλήρωσης της νέας πολιτικής των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών.

Ο στρατηγικός στόχος της νέας πολιτικής για τα Διευρωπαϊκά Μεταφορικά Δίκτυα, είναι να περάσουμε από το σημερινό κατακερματισμένο και συχνά δυσλειτουργικό "μεταφορικό μωσαϊκό" σ' ένα ενοποιημένο, διαλειτουργικό δίκτυο συνδυασμένων μεταφορών στην Ευρώπη. "From patchwork to network" ακούγεται συχνά στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Τα νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών θεωρούνται ένα από τα πιο φιλόδοξα και χειροπιαστά αναπτυξιακά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα 10 -15 χρόνια. Μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία της ευρωπαϊκής οικονομίας. Είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομική, κοινωνική και γεωγραφική συνοχή.

Πρόκειται για μεγάλης κλίμακας στρατηγικό σχέδιο σε μια Ευρώπη που διψάει για βιώσιμη ανάπτυξη. Ειδικότερα ο κεντρικός πυρήνας του δικτύου θα είναι κυριολεκτικά το "σύστημα αιμοδοσίας" της ενιαίας αγοράς καθώς θα επιτρέπει την απρόσκοπτη ροή εμπορευμάτων και προσώπων στην ΕΕ.

Όπως φαίνεται και στο σχετικό σχεδιάγραμμα*, ο κεντρικός αυτός κορμός του δικτύου είναι έτσι σχεδιασμένος, ώστε να συνδέει με όλους τους τρόπους μεταφοράς περισσότερα από 80 κύρια ευρωπαϊκά λιμάνια και σχεδόν 40 αεροδρόμια μεγάλων πόλεων. Θα περιλαμβάνει επίσης αναβαθμισμένες σιδηροδρομικές γραμμές υψηλής ταχύτητας. Επιπλέον επιδιώκεται να ενταχθούν στο δίκτυο 35 μείζονα διασυνοριακά έργα ώστε να μειωθούν τα σημερινά χρονοβόρα και κοστοβόρα σημεία συμφόρησης.

Η Ελλάδα, όπως επίσης φαίνεται στο σχεδιάγραμμα, είναι αναπόσπαστο μέρος του Κεντρικού δικτύου μέσω του ελληνικού τμήματος του Διαδρόμου που θα ξεκινάει από τη Λευκωσία και θα φτάνει μέχρι το λιμάνι του Αμβούργου.

Εν κατακλείδι, είμαστε ταυτόχρονα χώρα της ευρωπαϊκής περιφέρειας, αλλά και η πρώτη χερσαία συνδεδεμένη χώρα της ΕΕ την οποία "συναντά" το διεθνές εμπόριο στη διαδρομή του από την Ασία προς την Ευρώπη και αντίστροφα. Ό,τι μας εντάσσει περισσότερο στην ενιαία αγορά ενισχύει το γεωπολιτικό συγκριτικό μας πλεονέκτημα. Έτσι, το "Ελλάδα χώρα-πύλη και σταυροδρόμι" μπορεί να γίνει από στρατηγική επιδίωξη ορατή πραγματικότητα. Για να το επιτύχουμε πρέπει να γίνουμε ανταγωνιστικοί σε υποδομές μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς και αποτελεσματικοί στις υπηρεσίες διαχείρισής τους".