Άτυπη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου στον Κανονισμό για τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών

"Είναι λοιπόν ευτυχής συγκυρία που την ώρα που δρομολογείται η "γεωπολιτική μετακίνηση" της Ελλάδας από την περιφέρεια σε κεντρική-κομβική θέση των διεθνών εμπορικών ροών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώνει τη νέα στρατηγική της στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα  Μεταφορών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς  και στο σχεδιασμό των οποίων η χώρα μας είναι πλήρως ενταγμένη," δήλωσε ο Γ. Κουμουτσάκος

Συμφωνία επετεύχθη χθες το βράδυ μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ιρλανδικής Προεδρίας του Συμβουλίου στον "Κανονισμό για την Αναθεώρηση των Κατευθυντήριων Γραμμών των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών".

Μετά από πολύμηνες και εντατικές διαπραγματεύσεις με την Ιρλανδική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι επικεφαλής εισηγητές εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ.κ. Γιώργος Κουμουτσάκος και Ισμαήλ Ερτούγκ κατέληξαν σε κείμενο συμφωνίας το οποίο αναμφισβήτητα αποτελεί σαφή πρόοδο και βελτίωση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στον τομέα των μεταφορών.

Η επιτευχθείσα συμφωνία ανοίγει το δρόμο για ένα σύγχρονο, ενιαίο - όχι πια κατακερματισμένο - λειτουργικό και αποτελεσματικό ευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών που ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες των μεταφορών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ενιαίας Αγοράς. Με αυτό ενσωματώνονται ισοδύναμα όλες οι περιοχές της ΕΕ και ενισχύεται η εδαφική, οικονομική και κοινωνική συνοχή τους.

Η συμβολή ενός τέτοιου δικτύου μεταφορών στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και συνεπώς στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της βιώσιμης ανάπτυξης και της απασχόλησης, είναι ιδιαίτερα σημαντική.

"Τα δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα, τα αυστηρά κριτήρια, τα σαφή τεχνικά προαπαιτούμενα, οι ουσιαστικές αρμοδιότητες των Ευρωπαίων Συντονιστών για την υλοποίηση διασυνοριακών έργων κοινού ενδιαφέροντος, και βέβαια η νέα μεθοδολογία διάκρισης του δικτύου σε "κεντρικό" και "εκτεταμένο" είναι ορισμένες από τις καινοτομίες που χαρακτηρίζουν την νέα πολιτική των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών και δικαιολογούν αισιοδοξία για τη θετική συμβολή τους στην ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής οικονομίας", δήλωσε ο Έλληνας ευρωβουλευτής.

 

Η σημασία για την Ελλάδα

 

Αναφερόμενος ειδικότερα στη σημασία που μπορούν να έχουν τα νέα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών για την Ελλάδα, ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε:

 

"Η Ελλάδα, εξελίσσεται από χώρα της ευρωπαϊκής περιφέρειας σε χώρα-πύλη του διεθνούς εμπορίου. Είναι μια δυνατότητα που της δίνει η κομβική της θέση πάνω στη διαδρομή των όλο και αυξανόμενων εμπορευματικών ροών από την Ανατολή προς τη Δύση. Από την Ασία προς την Ευρώπη και αντίστροφα. Για να μπορέσει όμως να επιτύχει το μέγιστο βαθμό ωφελημάτων από τον αναδυόμενο ρόλο της "κομβικής χώρας -πύλης" που φιλοδοξεί και μπορεί να παίξει, δεν αρκεί μόνον η πλεονεκτική γεωγραφική της θέση.

 

Το στοίχημα είναι να ενταχθεί το ελληνικό δίκτυο με τρόπο ολοκληρωμένο και αποτελεσματικό στο πλέγμα των διευρωπαϊκών μεταφορικών δικτύων που οδηγούν στην καρδιά της ενιαίας αγοράς των 500 εκατομμυρίων καταναλωτών, καθώς και στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 

Είναι λοιπόν ευτυχής συγκυρία που την ώρα που δρομολογείται η "γεωπολιτική μετακίνηση" της Ελλάδας από την περιφέρεια σε κεντρική-κομβική θέση των διεθνών εμπορικών ροών, η Ευρωπαϊκή Ένωση ολοκληρώνει τη νέα στρατηγική της στα Διευρωπαϊκά Δίκτυα Μεταφορών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ενιαίας αγοράς και στο σχεδιασμό των οποίων η χώρα μας είναι πλήρως ενταγμένη".