Ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα για τα προϊόντα καπνού ψηφίζει η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας του Ε. Κοινοβουλίου

"Η βασική μου ανησυχία είναι ότι θα προκληθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και απώλεια σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας σε χώρες, όπως η Ελλάδα. Δεν έχω πειστεί ότι θα υπάρξει τελικά το ανάλογο όφελος για την υγεία των καταναλωτών", δήλωσε σχετικά ο ευρωβουλευτής ΝΔ, Γ. Κουμουτσάκος.

Ψηφίστηκε με ευρεία πλειοψηφία από την Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τα προϊόντα καπνού (50 ψήφοι υπέρ, 13 κατά και 8 αποχές). Στο κείμενο που υιοθετήθηκε, ενσωματώθηκαν πολύ αυστηρές προβλέψεις για τα προϊόντα καπνού. Σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα, τα μέτρα που προτείνονται είναι τόσο αυστηρά ώστε να εγείρονται αμφιβολίες για το αν θα μπορέσουν τελικά να εφαρμοστούν χωρίς να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς, προσφέροντας ταυτόχρονα ανάλογο όφελος στη δημόσια υγεία.

Η κατάργηση των τσιγάρων τύπου slim, η απαγόρευση των χαρακτηριστικών γεύσεων, όπως η μινθόλη, οι υπερμεγέθεις εικονογραφημένες προειδοποιήσεις που θα καλύπτουν το 75% του πακέτου είναι ενδεικτικά ορισμένων από τα μέτρα που υιοθετήθηκαν. Επιπλέον, η πλειοψηφία της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Δημόσιας Υγείας δεν υποστήριξε την παροχή ειδικής ενίσχυσης και κινήτρων στους καλλιεργητές καπνών, ιδίως σε περιφερειακές και απόκεντρες περιοχές, που πιθανότατα θα υποστούν τις συνέπειες από την εφαρμογή της νέας οδηγίας.

«Σκοπός και μέλημα της νέας οδηγίας είναι η προστασία της δημόσιας υγείας, η αποτροπή των νέων από τα να ξεκινήσουν την εθιστική συνήθεια του καπνίσματος και ταυτόχρονα, η βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Είμαι ιδιαίτερα προβληματισμένος για το εάν το κείμενο που ψηφίστηκε επιτυγχάνει ικανοποιητικά αυτήν την ισορροπία. Η βασική μου ανησυχία είναι ότι θα προκληθεί στρέβλωση του ανταγωνισμού και απώλεια σημαντικού αριθμού θέσεων εργασίας σε χώρες, όπως η Ελλάδα. Δεν έχω πειστεί ότι θα υπάρξει τελικά το ανάλογο όφελος για την υγεία των καταναλωτών. Γι' αυτό και σε αυτό το στάδιο καταψήφισα το συγκεκριμένο κείμενο.

Εν πάσει περιπτώσει, όλα αυτά θα τα ξανασυζητήσουμε στη συνέχεια της διαδικασίας, έως την υιοθέτησή του κειμένου από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε μερικούς μήνες και στη συνέχεια, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με το Συμβούλιο. Σημειώνω ότι οι θέσεις του Συμβουλίου έχουν εμφανή απόκλιση από το κείμενο που υιοθέτησε η Επιτροπή Περιβάλλοντος", δήλωσε σχετικά ο ευρωβουλευτής ΝΔ, Γ.Κουμουτσάκος, μετά την ψηφοφορία.