Ανάγκη σχεδιασμού και λήψης έκτακτων μέτρων για αντιμετώπιση της εκτιμώμενης αύξησης του αριθμού των Σύρων προσφύγων. Ερώτηση προτεραιότητας προς την Κομισιόν του ευρωβουλευτή ΝΔ, Γ. Κουμουτσάκου

Eάν σκοπεύει να παρέχει έκτακτη επιπλέον βοήθεια στην Ελλάδα στις έκτακτες αυτές συνθήκες για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του "ωστικού κύματος" ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού Σύρων προσφύγων δεδομένου ότι είναι η πρώτη κοινοτική χώρα που θα τις υποστεί, καθώς και να προσδιορίσει τη μορφή που θα έχει η βοήθεια αυτή, ρώτησε την Κομισιόν ο Γ. Κουμουτσάκος

Εάν σχεδιάζονται έκτακτα μέτρα και ποιά για την αντιμετώπιση της εκτιμώμενης αύξησης του ήδη μεγάλου αριθμού Σύρων προσφύγων προκειμένου να ενισχυθούν εκείνα τα κράτη- μέλη που πλήττονται περισσότερο, ζητάει να πληροφορηθεί με γραπτή, επίκαιρη ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής ΝΔ, Γ. Κουμουτσάκος.

Ειδικότερα, στην ερώτησή του ο Έλληνας ευρωβουλευτής:

α) αναφέρεται στις δηλώσεις από 3 Σεπτεμβρίου 2013 της αρμόδιας Επιτρόπου Διεθνούς Συνεργασίας, Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Αντιμετώπισης κρίσεων, κας Κ. Γκεοργκίεβα, η οποία εκτίμησε ότι η ενίσχυση του μαζικού κύματος προσφύγων θα πρέπει να θεωρείται βεβαία, λόγω της δραματικής αύξησης της έντασης στη χώρα, υπονοώντας εμφανώς τη κλιμάκωση της έντασης μετά τη βάναυση και παράνομη χρήση χημικών όπλων κατά αμάχων και
β) σε συνέχεια αυτών, ζητάει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει στο κατά πόσο θα ληφθούν έκτακτα μέτρα, τα οποία πέραν των γειτονικών χωρών της Συρίας θα ενισχύσουν εκείνα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υποστούν πρώτα τις συνέπειες της αναμενόμενης έκτακτης ενίσχυσης των μεταναστευτικών ροών από τη Συρία, και ιδιαίτερα την Ελλάδα, η οποία αντιμετωπίζει μια ήδη εξαιρετικά βεβαρημένη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, ο κος Κουμουτσάκος ζήτησε από την Επιτροπή να απαντήσει στα εξής:

1. Πώς προτίθεται να ενισχύσει εκείνα τα κράτη- μέλη της Ένωσης που πλήττονται περισσότερο στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες μιας έκτακτης και δραματικής αύξησης του προσφυγικού ρεύματος από Συρία.
2. Εάν σκοπεύει να παρέχει έκτακτη επιπλέον βοήθεια στην Ελλάδα στις έκτακτες αυτές συνθήκες για να αντιμετωπίσει τις συνέπειες του "ωστικού κύματος" ενός ολοένα αυξανόμενου αριθμού Σύρων προσφύγων δεδομένου ότι είναι η πρώτη κοινοτική χώρα που θα τις υποστεί, καθώς και να προσδιορίσει τη μορφή που θα έχει η βοήθεια αυτή.