Η Κομισιόν για τα γεγονότα της Πρεμετής: "Θα πρέπει να βρεθεί λύση αποδεκτή από την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας." Απάντηση Επιτρόπου Füle σε ερώτηση του ευρωβουλευτή ΝΔ κ. Γιώργου Κουμουτσάκου

"Η απάντηση της Ε. Επιτροπής, σε συνδυασμό με το Ψήφισμα "Ελευθερία της πίστης" που ενέκρινε σήμερα ομόφωνα η τακτική συνέλευση του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες, στο οποίο καταδικάζονται οι ενέργειες του αλβανικού κράτους στην Πρεμετή, δίνουν μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή απάντηση και υπόδειξη προς το αλβανικό κράτος και την αλβανική κυβέρνηση για το πως οφείλουν να αντιμετωπίζουν τις σχέσεις με την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας",  δήλωσε ο Γ. Κουμουτσάκος.

Η Συμφωνία για τη ρύθμιση των σχέσεων μεταξύ της Αλβανίας και της Αυτοκέφαλης Ορθόδοξης Εκκλησίας της Αλβανίας, ο εποικοδομητικός διάλογος και η διασφάλιση της ύπαρξης κράτους-δικαίου, σεβασμού των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, θρησκευτικής ελευθερίας και λατρείας, είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πρέπει να βρεθεί αμοιβαία αποδεκτή λύση - άρα λύση την οποία θα αποδέχεται η Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας - για το θέμα της Εκκλησίας των Εισοδίων της Θεοτόκου στην πόλη Πρεμετή της Αλβανίας. Αυτό προκύπτει από τη σημερινή απάντηση του αρμοδίου για την Διεύρυνση Επιτρόπου κ. Füle σε σχετική ερώτηση προτεραιότητας του ευρωβουλευτή ΝΔ κ. Γιώργου Κουμουτσάκου.

Επιπλέον, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι "η Αλβανία είναι αναγκαίο να καταβάλλει περαιτέρω προσπάθειες για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς παρατηρείται ανισότητα στην αποτελεσματική εφαρμογή τους".

Τέλος, ο Επίτροπος Füle επιβεβαιώνει ότι ζητήματα σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των τακτικών εκθέσεων προόδου των κρατών που προσβλέπουν σε ένταξή τους στην ΕΕ.

"Η απάντηση της Ε. Επιτροπής, σε συνδυασμό με το Ψήφισμα "Ελευθερία της πίστης" που ενέκρινε σήμερα ομόφωνα η τακτική συνέλευση του ΕΛΚ στις Βρυξέλλες, στο οποίο καταδικάζονται οι ενέργειες του αλβανικού κράτους στην Πρεμετή, δίνουν μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή απάντηση και υπόδειξη προς το αλβανικό κράτος και την αλβανική κυβέρνηση για το πως οφείλουν να αντιμετωπίζουν τις σχέσεις με την Αυτοκέφαλη Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας", δήλωσε σχετικά ο κ. Κουμουτσάκος.