Αναγκαία η συμβολή των Ευρωπαϊκών Ακτοφυλακών στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου δόγματος Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Στρατηγικής

 Παρέμβαση ευρωβουλευτή ΝΔ, κ. Γ. Κουμουτσάκου, στην 5η Σύνοδο του Forum των Αρχηγών των Ακτοφυλακών της Ε.Ε. 

Στην ομιλία του, ο κ. Κουμουτσάκος, μεταξύ άλλων, τόνισε ότι " Είναι απαραίτητη η διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου στρατηγικού δόγματος για τα συμφέροντα της ΕΕ στη θάλασσα, που θα ανταποκρίνεται στο σύνολο των προκλήσεων. Αυτό προκύπτει λόγω της πολύπλευρης εξάρτησης της Ευρώπης από την θάλασσα. 

Για αυτό είναι ικανοποιητικό το γεγονός ότι η ανάγκη να προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση κερδίζει όλο και μεγαλύτερη στήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Κράτη-Μέλη".  

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής υποστήριξε ότι οι Ευρωπαϊκές Ακτοφυλακές- και ιδιαίτερα το Forum των Αρχηγών των Ακτοφυλακών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε και των χωρών Schengen- μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στη διαμόρφωση μιας τέτοιας Στρατηγικής. 

"Είναι προφανής η μεγάλη προστιθέμενη αξία των Ευρωπαϊκών Ακτοφυλακών στο σχηματισμό μιας συνεκτικής, ολοκληρωμένης και δυναμικής Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Στρατηγικής. 

Σε αυτό συνηγορούν η μεγάλη τους εμπειρία, και τεχνογνωσία, καθώς και η επιχειρησιακή τους αποτελεσματικότητα στην άσκηση της πληθώρας των καθηκόντων τους, όπως είναι η προστασία από τρομοκρατικές ενέργειες στη θάλασσα, ο έλεγχος των θαλασσίων συνόρων, η θαλάσσια επιτήρηση, η προστασία του θαλασσίου περιβάλλοντος, η αντιμετώπιση περιστατικών ρύπανσης και παράνομης αλιείας, καθώς και η κρίσιμη αποστολή της έρευνας και διάσωσης", τόνισε ο κ. Κουμουτσάκος.

Ως εκ τούτου, υπογράμμισε την πεποίθησή του ότι η Ε. Επιτροπή και οι άλλοι Ευρωπαϊκοί θεσμοί θα πρέπει να υποστηρίξουν ουσιαστικά το Forum των Αρχηγών των Ακτοφυλακών των Κρατών-Μελών της Ε.Ε και των χωρών Schengen.  

Τέλος, ο κ. Κουμουτσάκος εξέφρασε την εκτίμηση και πεποίθησή του ότι τους αμέσως προσεχείς μήνες, και με την ιδιαίτερη συμβολή της επικείμενης Ελληνικής Προεδρίας, θα συντελεστεί σημαντική πρόοδος προς την οριστικοποίηση της αναγκαίας Ευρωπαϊκής Θαλάσσιας Στρατηγικής, που πρέπει να θεμελιώνεται στη Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS). 

Οι εργασίες της 5ης Ετήσιας Συνόδου του Forum στέφθηκαν με επιτυχία, όπως επεσήμαναν ο Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου, κ. Μ. Βαρβιτσιώτης, ο αρμόδιος Υπουργός Μεταφορών και Ναυτικής οικονομίας της Γαλλίας, κ. Frédéric Cuvillier, και ο  Διοικητής της Ελληνικής Ακτοφυλακής, Ναύαρχος Δ. Μπαντιάς.

Από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης συμμετείχαν ο ευρωβουλευτής ΝΔ κ. Γιώργος Παπανικολάου, μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, και με χαιρετισμό ο Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού κ. Brian Simpson. Τέλος συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη από την Ε. Επιτροπή και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμού (ΙΜΟ).