"Διαμορφώνοντας μια μελλοντική στρατηγική για τα συμφέροντα της ΕΕ στη θάλασσα"-Συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή ΝΔ Γ. Κουμουτσάκου

Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με θέμα "Μια μελλοντική στρατηγική για τα συμφέροντα της ΕΕ στη θάλασσα και η προστασία των θαλάσσιων συνόρων της" ("A Future Maritime Security Strategy for the EU and the Protection of European Sea Borders") θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, με πρωτοβουλία του ευρωβουλευτή της ΝΔ, κ. Γιώργου Κουμουτσάκου.

Στην εκδήλωση, που συνδιοργανώνεται με το Ευρωπαϊκό forum European Security Roundtable (ESRT), θα συμμετέχουν ως ομιλητές:

•    Η κα. Ana Gomes, εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Θαλάσσια Διάσταση της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας,
•    η κα. Beate Gminder, Επικεφαλής του Τομέα Θαλάσσιας Πολιτικής της Γενικής Διεύθυνσης Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και τέλος,
•    ο κος Michel Morel, Συντονιστής του προγράμματος για τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας και τον εντοπισμό πιθανών απειλών (I2C) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στόχος της συζήτησης είναι να υπογραμμισθεί η ανάγκη να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό θαλάσσιο στρατηγικό δόγμα που θα λαμβάνει υπόψη το σύνολο των προκλήσεων και απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, και θα καθορίζει τις στρατηγικές προτεραιότητες και επιδιώξεις της (πολιτικές, οικονομικές, ενεργειακές, περιβαλλοντικές και στρατιωτικές) στη θάλασσα.