Προϋποθέσεις αξιοποίησης των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων του νέου νομοθετικού πλαισίου των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών - Ρόλος προγράμματος JASPERS

Περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων και επαφών εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής με αρμόδιους φορείς υλοποίησης και δυνητικούς δικαιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις χώρες της Συνοχής, επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και αρμόδιος Επίτροπος για τις Mεταφορές κ. Siim Kallas, απαντώντας σε ερώτηση που είχε απευθύνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής NΔ Γ. Kουμουτσάκος.

Aπάντηση Αντιπροέδρου Ε. Επιτροπής κ. Siim Kallas σε ερώτηση του ευρωβουλευτή ΝΔ Γιώργου Kουμουτσάκου

Στις δράσεις που έχουν προβλεφθεί από πλευράς Ε. Επιτροπής για τη μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση των προβλεπόμενων κοινοτικών πόρων που παρέχει το νέο νομοθετικό πλαίσιο των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (ΔΔM), περιλαμβάνεται η πραγματοποίηση ενημερωτικών επισκέψεων και επαφών εξειδικευμένων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής με αρμόδιους φορείς υλοποίησης και δυνητικούς δικαιούχους του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στις χώρες της Συνοχής, επιβεβαίωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν και αρμόδιος Επίτροπος για τις Mεταφορές κ. Siim Kallas, απαντώντας σε ερώτηση που είχε απευθύνει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής NΔ Γιώργος Kουμουτσάκος.

Στην απάντησή του, ο κ. Kallas αναφέρει ότι "Κατά την προετοιμασία του προγραμματισμού της πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020, πρέπει να πληρούνται οι εκ των προτέρων όροι, μεταξύ άλλων, και για τις επενδύσεις στον τομέα των μεταφορών. Αυτοί οι εκ των προτέρων όροι πρέπει να πληρούνται κατά την ημερομηνία υποβολής των επιχειρησιακών προγραμμάτων και, ενδεχομένως, των συμφωνιών εταιρικής σχέσης.

Επίσης, οι εκ των προτέρων όροι για τις μεταφορές απαιτούν τον καθορισμό ενός συνολικού σχεδίου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένης μιας σειράς λεπτομερών, ώριμων και εφικτών έργων, τα οποία θα αξιολογηθούν με συντονισμένο τρόπο από τις υπηρεσίες της Επιτροπής".

Mάλιστα, όπως αναφέρεται στην απάντηση του Επιτρόπου Μεταφορών, η κατάρτιση ενός σχεδίου μεταφορών μπορεί να λάβει στήριξη από την τεχνική βοήθεια και, σε ειδικές περιπτώσεις, από το JASPERS.

Η JASPERS αποτελεί μέσο ειδικής στήριξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕ), της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και του Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Πρόκειται για ένα μέσο παροχής τεχνικής βοήθειας σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και την Ελλάδα, για την προετοιμασία μεγάλων έργων υψηλής ποιότητας, τα οποία θα συγχρηματοδοτηθούν από τα ευρωπαϊκά ταμεία.

Συγκεκριμένα προσφέρει ανεξάρτητες συμβουλές, προκειμένου να δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να προετοιμάσουν μεγάλα έργα υποδομής με καλύτερο τρόπο. Σύμφωνα με την Ε. Επιτροπή, υπάρχουν σαφή στοιχεία που δηλώνουν ότι τα σχέδια που λαμβάνουν βοήθεια από τη Jaspers εγκρίνονται σημαντικά ταχύτερα από τα υπόλοιπα.

Μπορείτε να δείτε τη σχετική ερώτηση εδώ