«Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική: Από την επιτυχία στην πρόκληση»: Ομιλία ευρωβουλευτή ΝΔ Γ. Κουμουτσάκου σε ημερίδα της Γραμματείας Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας

"Kαλούμαστε τώρα να αξιοποιήσουμε πλήρως το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο που μας προσφέρει η νέα KAΠ", τόνισε, μεταξύ άλλων, ο ευρωβουλευτής ΝΔ Γ.Κουμουτσάκος

Σε ημερίδα που διοργάνωσε η Γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας συμμετείχε σήμερα ως προσκεκλημένος ομιλητής ο ευρωβουλευτής ΝΔ Γιώργος Κουμουτσάκος. Στην παρέμβασή του με θέμα «Νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική: Από την επιτυχία στην πρόκληση», τόνισε την ανάγκη για ένα νέο βιώσιμο αναπτυξιακό- πρωτίστως παραγωγικό-μοντέλο και υπογράμμισε τον στρατηγικής σημασίας ρόλο των αγροτικών φορέων στην προσπάθεια ανάπτυξης του τόπου, τόνωσης της απασχόλησης και βελτίωσης του βιοτικού επιπέδου όλων.

Ο Έλληνας ευρωβουλευτής, αναφερόμενος στο εξαιρετικά δυσμενές οικονομικό και πολιτικό κλίμα στο οποίο συντελέστηκαν οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2014-2020, επεσήμανε: «Οι πιέσεις κρατών μελών για δραστικές περικοπές των δαπανών, για την αποψίλωση της ΚΑΠ και τη μεταφορά πόρων σε άλλες ευρωπαϊκές πολιτικές ήταν πολύπλευρες και ιδιαίτερα έντονες. Συγχρόνως, τα 'νέα' κράτη μέλη κατήγγειλαν αδικία σε βάρος τους ενώ ορισμένες μη κυβερνητικές οργανώσεις εμφάνισαν την KAΠ ως μια πολυδάπανη και αναποτελεσματική δημόσια πολιτική».

Όμως, «παρά τις δυσκολίες της αρχής, αυτό που φαινόταν αδύνατο, έγινε εφικτό. Το Ε.Κοινοβούλιο, οι Έλληνες ευρωβουλευτές και η Ελληνική Κυβέρνηση επεδίωξαν και κατάφεραν (α) έναν αναπτυξιακό προϋπολογισμό της ΕΕ και, μέσα από αυτόν, μια ισχυρή χρηματοδότηση της KAΠ, (β) να αποτρέψουν την απώλεια σημαντικών πόρων για τη χώρα, (γ) τη διασφάλιση μιας ισχυρής ΚΑΠ, (δ) τη διατήρηση του πρώτου πυλώνα της KAΠ, αναδεικνύοντας την ανάγκη διατήρησης των αμέσων ενισχύσεων και των μέτρων παρέμβασης, και (ε) την αναθεώρηση των προτεινόμενων από την Κομισιόν "επωφελών για το περιβάλλον και το κλίμα" πρακτικών, τις οποίες καλούνται να εφαρμόσουν οι γεωργοί.

Ειδικά για το ύψος των αμέσων ενισχύσεων υπέρ της Ελλάδος, καθοριστικής σημασίας ήταν η συμβολή του συναδέλφου Γ. Παπαστάμκου στη συμπερίληψη των εκτάσεων βοσκοτόπων στις επιλέξιμες γαίες. Επίσης, ενσωματώθηκαν τροπολογίες που εισάγουν τον ορισμό των 'περιφερειών μετάβασης', με αυξημένο ποσοστό ευρωπαϊκής χρηματοδότησης έναντι των "λοιπών περιφερειών" από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης».

Σχετικά με τις προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα, ο κ.Γ.Κουμουτσάκος υπογράμμισε: «Kαλούμαστε τώρα να αξιοποιήσουμε πλήρως το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό και χρηματοδοτικό πλαίσιο που μας προσφέρει η νέα KAΠ. Το πλαίσιο εφαρμογής της σε εθνικό επίπεδο, επαφίεται στα επιμέρους κράτη μέλη.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, κρίσιμα ζητήματα αποτελούν, μεταξύ άλλων: 1) Ο προσδιορισμός των περιφερειών της χώρας για την κατανομή των αμέσων ενισχύσεων και την υλοποίηση των περιφερειακών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. 2) Το πλαίσιο μετάβασης από το ιστορικό στο περιφερειακό μοντέλο ενισχύσεων και επίτευξης της "εσωτερικής σύγκλισης" μεταξύ των ελλήνων αγροτών. 3) Η επιλογή τομέων για την χορήγηση 'συνδεδεμένων ενισχύσεων'. 4) Ο ορισμός του 'ενεργού' γεωργού. 5) Το ποσοστό του εθνικού δημοσιονομικού φακέλου που θα κατευθυνθεί στους νέους αγρότες. 6)Η χορήγηση αναδιανεμητικής ενίσχυσης. 7) Η εκπόνηση θεματικών υποπρογραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης».

Σημειώνεται ότι στους ομιλητές περιλαμβάνονταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Μ.Χαρακόπουλος, ο Υφυπουργός Οικονομικών, κ. Γ. Μαυραγάνης, ο Γραμματέας Αγροτικών Θεμάτων, κ. Γ. Ανέστης, ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων ΥΠΑΑΤ, κ. Δ. Μελάς, ο Ειδικός Γραμματέας Κοινοτικών Πόρων & Υποδομών ΥΠΑΑΤ, κ. Δ. Ιατρίδης, ο Γενικός Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Κ. Μπαμπασίδης, ο Αντιπρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ, κ.Κ. Σκιαδάς, ο Διοικητής ΟΓΑ, ο κ. Ξ. Βεργίνης, ο Αντιπρόεδρος ΕΛΓΑ, κ. Α. Μποτός και ο Διευθυντής Γραφείου Τύπου Ν.Δ., κ. Σ. Καπράλος. Το σεμινάριο παρακολούθησαν, μεταξύ άλλων, οι Υπευθύνοι Θεματικού Τομέα Αγροτικών Θεμάτων των ΝΟΔΕ και Αγροτικά Στελέχη των Περιφερειών.