Δελτίο Τύπου: Δημιουργία Διεθνούς Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα

Δελτίο Τύπου

 

 Δημιουργία Διεθνούς Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα

 

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό, κατέθεσε ο  Βουλευτής Β’ Αθηνών και Επικεφαλής του Τομέα Εξωτερικών της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, σχετικά με το γεγονός ότι δεν έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα Διεθνές Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα.

Με την ερώτησή του ο κ. Κουμουτσάκος επιδιώκει να θίξει ένα ζήτημα το οποίο αποστερεί από τη χώρα μας τη δυνατότητα να δημιουργήσει διεθνείς δομές υψηλού κύρους για την αντιμετώπιση θεμάτων δημόσιας υγείας, και να καταστεί σημείο αναφοράς σε θέματα δημόσιας υγείας στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας.

Το βασικό πολιτικό ερώτημα είναι γιατί η χώρα μας δε έχει προχωρήσει στη δημιουργία γραφείου του Π.Ο.Υ. στην Αθήνα -παρά το γεγονός ότι υπάρχει υφιστάμενη νομική προεργασία- ειδικά όταν η χώρα μας υφίσταται την πίεση της μεταναστευτικής-προσφυγικής κρίσης και όταν η ανάγκη μέριμνας των ευπαθών πληθυσμών αποτελεί μείζονα πρόκληση τόσο στο εσωτερικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο.

 

Συγκεκριμένα, ο ερωτών βουλευτής ζητά να ενημερωθεί από τον Υπουργό Υγείας σχετικά με τη πρόθεση αξιοποίησης του σχετικού έργου, την ικανότητα συσχέτισης της ύπαρξης του εν λόγω γραφείου με την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού-προσφυγικού ζητήματος, καθώς και την ύπαρξη –ή μη- συγκεκριμένης στρατηγικής για την υλοποίηση του έργου.

 

 

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

 

 

 

 

 

 

Ερώτηση

Προς: Υπουργό Υγείας

 

Δημιουργία Διεθνούς Γραφείου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα

 

 

Στις 29.09.2008 υπεγράφη η Συμφωνία[1] Υποδοχής μεταξύ Ελλάδας και Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) για την ίδρυση Γραφείου στην Αθήνα  για την πρόληψη και τον έλεγχο των μη Μεταδιδόμενων Ασθενειών. Παράλληλα, στις 17.03.2011 δημοσιεύτηκε η αντίστοιχη κύρωση[2] της Συμφωνίας από το ελληνικό Κοινοβούλιο. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της Συμφωνίας, το Γραφείο του  Π.Ο.Υ. στην Αθήνα θα επιτελούσε επιστημονικό και στρατηγικό έργο, το οποίο θα αφορούσε στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας του Π.Ο.Υ., με σκοπό την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για τις μη Μεταδιδόμενες Ασθένειες. Επιπρόσθετα θα κατείχε κεντρικό ρόλο υποστήριξης των κρατών-μελών σε επίπεδο ανάπτυξης κατευθυντήριων οδηγιών και τεχνικής βοήθειας, ενώ θα συνέβαλλε σημαντικά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Π.Ο.Υ. για τις μη Μεταδιδόμενες Ασθένειες. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι καθορίστηκε το νομικό και πολιτικό πλαίσιο για δημιουργία Γραφείου του Π.Ο.Υ. με πανευρωπαϊκή εμβέλεια στην Ελλάδα, ο στόχος αυτός δεν έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα. Το γεγονός αυτό στερεί από τη χώρα μας την ουσιαστική δυνατότητα να δημιουργήσει διεθνείς δομές υψηλού κύρους για την αντιμετώπιση θεμάτων δημόσιας υγείας, να καταστεί σημαντικό κέντρο έρευνας στη Νότια Ευρώπη αλλά και να ενισχύσει τη θέση της στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών.

Δεδομένου ότι

-         Η αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων και των αναγκών της δημόσιας υγείας, ιδιαίτερα των ευπαθών πληθυσμών, συνιστούν πλέον κεντρική πρόκληση τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο

-         Έχει ήδη υπάρξει η απαραίτητη προεργασία τόσο σε επίπεδο διαβούλευσης με τον Π.Ο.Υ. όσο και σε επίπεδο Ελληνικού Κοινοβουλίου για την ίδρυση τέτοιων δομών

-         Το κόστος δημιουργίας ενός Γραφείου πανευρωπαϊκής εμβέλειας δεν είναι απαγορευτικό  για το ελληνικό κράτος συγκριτικά με τα πολλαπλασιαστικά και διευρυμένα  οφέλη που συνεπάγεται η λειτουργία του

-         Η λειτουργία ενός Γραφείου του Π.Ο.Υ. θα αποκτούσε βαρύνουσα σημασία για την Ελλάδα και κατά προέκταση για την Ευρώπη, λαμβάνοντας υπ’ όψιν, μεταξύ άλλων, τη μεγάλη επιβάρυνση και τις αυξημένες ανάγκες σε θέματα δημόσιας υγείας που προκαλεί η μεταναστευτική-προσφυγική κρίση

 

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

α) Πως αντιλαμβάνεται η Κυβέρνηση την υλοποίηση ενός τέτοιου σχετικού έργου; Πως σκοπεύει να αξιοποιήσει περαιτέρω το καθεστώς της συμφωνίας που επετεύχθη με τον Π.Ο.Υ.;  Έχει υπάρξει εκτίμηση των οφελών που θα μπορούσαν να προκύψουν;

β) Έχει η κυβέρνηση εντοπίσει τομείς τους οποίους η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού Γραφείου Π.Ο.Υ. θα μπορούσε να εξυπηρετήσει, δεδομένων των νέων συνθηκών που για παράδειγμα δημιουργούνται στο πλαίσιο της προσφυγικής κρίσης;

γ) Διαθέτει συγκεκριμένη στρατηγική και ποιες οι προοπτικές προκειμένου να υλοποιηθεί εν τέλει ένα έργο το οποίο αν και έχει επικυρωθεί από την Ελληνική Βουλή παραμένει εκκρεμές;

Ο ερωτών Βουλευτής

Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος

 

 

 

[1] https://goo.gl/rF5CCs

[2] https://goo.gl/rF5CCs