Συνάντηση με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΒΙΑΝ)

Ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Κουμουτσάκος συναντήθηκε με αντιπροσωπεία του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Ανακύκλωσης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΒΙΑΝ), με την οποία συζήτησε τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.  

Στη συνάντηση συζητήθηκαν:
 
α) Η ολοκληρωμένη διαχείριση και ενεργειακή αξιοποίηση των αστικών απορριμμάτων της Περιφέρειας Αττικής
β) Η διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων 
γ) Η καταπολέμηση του παραεμπορίου αποβλήτων
 
Μετά το τέλος της συνάντησης ο κ. Κουμουτσάκος δήλωσε:
 
«H αδράνεια της απερχόμενης Περιφερειακής Αρχής στο κρίσιμο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο, τόσο σε σχέση με την επιτακτική ανάγκη αναθεώρησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού όσο και με την προώθηση της ανακύκλωσης. 
 
Παράλληλα, παραμένουν άλυτα τα σημαντικά προβλήματα στον προσδιορισμό των θέσεων όπου θα κατασκευαστούν χώροι υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΥΒΕΑ).
 
Για την αποτελεσματική προστασία του περιβάλλοντος και την ουσιαστική εναρμόνιση με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας στον τομέα των αποβλήτων, η Αττική χρειάζεται να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο τις σύγχρονες και αποτελεσματικές πρακτικές ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων. Είναι απαράδεκτες οι όποιες καθυστερήσεις έχουν συμβεί σε ένα τόσο σημαντικό τομέα που επηρεάζει την ποιότητα ζωής και  το περιβάλλον.
 
Η στασιμότητα που έχει επειδειχθεί μέχρι σήμερα έχει ως αποτέλεσμα να μετακυλύεται το κόστος στους φορολογούμενους πολίτες της Αττικής, να επιβαρύνεται το περιβάλλον και να δυσχεραίνεται η βιωσιμότητα  των μεγάλων ελληνικών βιομηχανιών. 
 
Ήρθε ο καιρός να προχωρήσουμε μπροστά. Ήρθε ο καιρός να αλλάξουμε κατεστημένες νοοτροπίες αδράνειας. Η Αττική γυρίζει σελίδα».