Ειδική τιμολογιακή πολιτική με κοινωνική ευαισθησία για τη μετακίνηση κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής που χρειάζονται στήριξη

Συνάντηση εργασίας με τον Υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Μιχάλη Παπαδόπουλο είχε ο υποψήφιος Περιφερειάρχης Αττικής, κ.Γιώργος Κουμουτσάκος, στην οποία συζητήθηκε η σημασία της συνεργασίας Υπουργείου Μεταφορών-Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση έργων που θα διασφαλίσουν τη χωρίς προβλήματα κίνηση των κατοίκων της Περιφέρειας Αττικής με νέες υποδομές, ρυθμίσεις και προτάσεις που θα βελτιώσουν αποφασιστικά τις μεταφορικές ροές της, με το χαμηλότερο δυνατό κόστος για τον πολίτη.

Μετά την ενημέρωσή του από τον κ. Υφυπουργό, ο κ. Γιώργος Κουμουτσάκος υπογράμμισε ότι «Η συνεργασία Περιφέρειας Αττικής- Υπουργείου είναι στρατηγικής σημασίας. Η Περιφέρεια Αττικής θα είναι αρωγός σε κάθε προσπάθεια που στόχο έχει να βελτιώσει τη ζωή των κατοίκων της.

Πρωταρχικό μέλημά της οφείλει να είναι κάθε δυνατή αρωγή σε κοινωνικές ομάδες που τη χρειάζονται, όπως ανέργους, φοιτητές, πολίτες με χαμηλό εισόδημα. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε να αξιοποιήσουμε τα αδιάθετα κονδύλια προς αυτήν την κατεύθυνση.

Ως πρώτο βήμα, θα συνάψουμε ειδικές συμβάσεις με ΟΑΣΑ και ΚΤΕΛ, προκειμένου να υπάρχει ειδική τιμολογιακή πολιτική για κατοίκους της που χρειάζονται στήριξη.

Η Περιφέρεια Αττικής πρέπει να αλλάξει ματιά και τρόπο δράσης. Πρέπει να αλλάξει πρόσωπο, αντίστοιχο με τις απαιτήσεις μιας νέας εποχής. Εκείνης των ευρωπαϊκών Περιφερειών, στις οποίες αναπόσπαστο μέρος πρέπει να είναι, και θα είναι, η Περιφέρεια Αττικής».