Νέα εποχή για τις Ευρωπαϊκές Μεταφορές υπόσχεται η Λευκή Βίβλος για τον Ενιαίο Χώρο Μεταφορών έως το 2050

Άρθρο του ευρωβουλευτή ΝΔ Γ. Κουμουτσάκου στο περιοδικό "MARITECH NEWS"
 
Η πολιτική μεταφορών έως το 2050 συνδέεται άμεσα με την Ευρωπαϊκή Στρατηγική 2020, μια πολυδιάστατη στρατηγική που παρουσίασε η Κομισιόν πριν από ένα χρόνο, με στόχο τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ εν μέσω διεθνούς οικονομικής κρίσης. 
 
Στο πλαίσιο της στρατηγικής αυτής, η ΕΕ έχει ήδη υιοθετήσει τους στόχους της για τις θαλάσσιες μεταφορές έως το 2018, όπου αναφέρονται και τέσσερις προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ευρωπαϊκή ναυτιλία: (α) η ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού του κλάδου, (β) η ενίσχυση του ανταγωνισμού, (γ) το περιβάλλον, (δ) η καταπολέμηση της μάστιγας της πειρατείας.
 
Καθώς η ναυτιλία αποτελεί έναν ζωτικής σημασίας τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας, που ενισχύει τη θέση της Ένωσης στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, η ΕΕ προωθεί την εφαρμογή ολοκληρωμένης, οριζόντιας και διατομεακής θαλάσσιας πολιτικής, που συμπεριλαμβάνει όλες τις παραμέτρους σε σχέση με τις θάλασσες και τους ωκεανούς.
 
Πρωταρχικός στόχος της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής είναι η βιώσιμη εκμετάλλευση των θαλασσών και των ωκεανών, με ταυτόχρονη διασφάλιση της ανάπτυξης της θαλάσσιας οικονομίας των παράκτιων περιφερειών.
 
Σε συνέχεια της πολιτικής αυτής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε πρόγραμμα στήριξης 50 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2011-2013, που καθορίζει τις δράσεις και τα έργα που θα μπορούν να χρηματοδοτηθούν μέσω της νέας ευρωπαϊκής πολιτικής. Ο πρώτος αυτός χρηματοδοτικός κανονισμός για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική έχει στόχο, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία συντονισμένων πολιτικών για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής των παράκτιων, νησιωτικών και απομακρισμένων περιφερειών της ΕΕ.
 
Πέραν αυτών, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή παρουσίασε ένα Χάρτη πορείας για έναν Ενιαίο Ευρωπαϊκό Χώρο Μεταφορών (Λευκή Βίβλος). Σε αυτό, προβλέπεται ένας συνδυασμός πολλαπλών πρωτοβουλιών σε όλα τα επίπεδα για τα επόμενα 40 χρόνια με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των μεταφορών εξασφαλίζοντας παράλληλα μείωση κατά 60% των εκπομπών αερίων.  
 
Οι πλωτές μεταφορές αποτελούν και πάλι σημαντικό κεφάλαιο της πολιτικής αυτής. είναι χαρακτηριστικό ότι επιδίωξη της Επιτροπής είναι έως το 2050, το 50% όλων των υπεραστικών επιβατικών και εμπορευματικών μετακινήσεων μεσαίων αποστάσεων να στραφούν από τις οδικές, στις πλωτές και τις σιδηροδρομικές μεταφορές.
 
Η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου μεταφορών θα πρέπει να προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διευκόλυνση των μετακινήσεων πολιτών και εμπορευμάτων. Σύμφωνα με τη θέση της Επιτροπής, η ενοποίηση των δικτύων μεταφορών με τη σύνδεση αεροδρομίων, λιμένων, σιδηροδρομικών σταθμών και σταθμών λεωφορείων θα ελάττωνε τη συμφόρηση ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα και θα εξασφάλιζε εύκολη πρόσβαση σε ασφαλείς, γρήγορες, αξιόπιστες και προσιτές μεταφορές.
 
Για όλους αυτούς τους λόγους, η προσέγγιση της Κομισιόν για τις μεταφορές με χρονικό ορίζοντα το 2050 είναι ιδιαίτερης σημασίας. Το επόμενο βήμα είναι η έναρξη της συζήτησης για τη Λευκή Βίβλο στην Επιτροπή Μεταφορών, με στόχο την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής θέσης από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με γνώμονα το συμφέρον των Ευρωπαίων πολιτών.