Η Περιφέρεια Αττικής να καταβάλει άμεσα τις αποζημιώσεις στους επαγγελματίες που επλήγησαν από τα έκτροπα του Φεβρουαρίου 2012

Ανοικτές παραμένουν οι πληγές για επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημίες κατά τα έκτροπα που έγιναν στο κέντρο των Αθηνών τον Φεβρουάριο του 2012.

Διαπιστώνοντας αυτή την κατάσταση, ο επικεφαλής του συνδυασμού «180ο - Η Αττική Αλλάζει Πρόσωπο» κ. Γιώργος Κουμουτσάκος καλεί -με γραπτή ερώτησή του- την Περιφερειακή αρχή να προβεί στην άμεση εξέταση των αιτήσεων και την ταχεία καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που υπέστησαν ζημίες τον Φεβρουάριο του 2012 στο κέντρο των Αθηνών.

Ακολουθεί το κείμενο της γραπτής ερώτησης του κ. Κουμουτσάκου προς την Περιφερειακή αρχή:

Θυμόμαστε όλοι τον βαρύ απολογισμό της εφιαλτικής νύκτας της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο κέντρο των Αθηνών: τραυματίες, εμπρησμοί, εκτεταμένες φθορές και βανδαλισμοί δημόσιας και ιδιωτικής περιουσίας, καταστροφές καταστημάτων και ιστορικών κτιρίων, λεηλασίες.

Θλιβερή υπενθύμιση των γεγονότων για πολλούς επαγγελματίες και επιχειρήσεις συνιστά η μη –εισέτι- καταβολή της προβλεπόμενης δια νόμου αποζημίωσης (Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με τίτλο «Λήψη μέτρων για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα γεγονότα της 12ης Φεβρουαρίου 2012 στο κέντρο των Αθηνών», η οποία κυρώθηκε νομοθετικά τον Οκτώβριο του 2012).

Τον Απρίλιο του 2014, βάσει του Ν. 4255/2014, προσδιορίστηκε η τιμή μονάδας ανά τετραγωνικό μέτρο για τα ακίνητα που υπέστησαν συνολική ζημιά άνω των 15.000 ευρώ.

Ακολούθησε ανακοίνωση της Περιφέρειας Αττικής ότι η καταβολή των αποζημιώσεων σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις τα ακίνητα των οποίων υπέστησαν ζημίες άνω των 15.000 ευρώ, θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Αττικής, Δ/νση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, με την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών. Αντίγραφο της αίτησης, της σχετικής έκθεσης αυτοψίας καθώς και του πρακτικού της Επιτροπής, θα δίδονταν στους ενδιαφερόμενους από τον Δήμο Αθηναίων από την Δευτέρα 28/7/2014, σύμφωνα με την εν λόγω ανακοίνωση.

Υπάρχουν επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έχουν υποβάλει τη σχετική αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Περιφέρεια Αττικής από τα τέλη Ιουλίου 2014, ενώ μάλιστα έχει ήδη καθορισθεί το ύψος της δικαιούμενης αποζημίωσης από την αρμόδια Επιτροπή. Υπογραμμίζεται ότι μετά την ανάληψη των καθηκόντων της νέας Περιφερειακής Αρχής, και παρά τις επανειλημμένες προσελεύσεις τους στις υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, οι δικαιούχοι δεν λαμβάνουν καμία σαφή απάντηση ως προς την εξέταση της αίτησής τους και την καταβολή της δικαιούμενης αποζημίωσης.

Ερωτάται η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής:

  • Δεσμεύεται να προβεί άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για την εκταμίευση της αποζημίωσης στους δικαιούχους;
  • Μπορεί να παραθέσει στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και το στάδιο εξέτασής τους από τις υπηρεσίες;