Επίσκεψη Γ. Κουμουτσάκου στο Φάρο Τυφλών

farostiflon21

Το Φάρο Τυφλών επισκέφθηκε σήμερα, Παγκόσμια και Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία, ο επικεφαλής του συνδυασμού «180ο - Η Αττική Αλλάζει Πρόσωπο» κ. Γιώργος Κουμουτσάκος.

Ο κ. Κουμουτσάκος, στις συνομιλίες του με το Προεδρείο και τους εργαζομένους, ζήτησε να ενημερωθεί για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και για τα αιτήματά τους στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας Αττικής.

Στο σημείο αυτό, το Προεδρείο ενημέρωσε τον κ. Κουμουτσάκο ότι: «Οι προστατευτικοί των Εργαστηρίων νόμοι (Νόμος 27/65 1954, Οδηγία 18/2004 η οποία ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο με το ΠΔ 60/2007 και πολύ πρόσφατα με το Νόμο 4281/2014), προβλέπουν ότι οι Δημόσιες Υπηρεσίες π.χ. Δήμοι κ.λπ. υποχρεούνται να προβαίνουν σε απ’ ευθείας αναθέσεις παραγγελιών προϊόντων των Εργαστηρίων μας και ο ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ υποχρεούται εις αντάλλαγμα να παρέχει εργασία σε τυφλούς και μερικώς βλέποντες εργαζόμενους».

Από πλευράς του, ο κ. Κουμουτσάκος τους ενημέρωσε σχετικά με την πρωτοβουλία που ανέλαβε στο πλαίσιο της χθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής. Αιτήθηκε την -εκτός ημερησίας διάταξης- διεξαγωγή συζήτησης και υπέβαλε πρόταση Ψηφίσματος προς υιοθέτηση -από το Περιφερειακό Συμβούλιο- σχετικά με την ανάγκη υλοποίησης συγκεκριμένων δράσεων υπέρ των ατόμων με αναπηρία.

Μεταξύ άλλων σημείων της πρότασης Ψηφίσματος, ο κ. Κουμουτσάκος αναφέρθηκε ιδιαιτέρως στην προτροπή προς τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής να προβούν σε απαλλαγή Δημοτικών Τελών και Τέλους Ακίνητης Περιουσίας στις Πολύτεκνες Οικογένειες και στα άτομα με Αναπηρία.

Επίσης, υπογράμμισε την ανάγκη να αξιοποιήσει η Περιφέρεια Αττικής τα χρηματοδοτικά εργαλεία της νέας προγραμματικής περιόδου στην εξυπηρέτηση δράσεων που στοχεύουν στην καταπολέμηση των εμποδίων, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, και συμβάλλουν στην πλήρη και ισότιμη ένταξη των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πτυχές της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Επεσήμανε σχετικώς τις νέες απαιτήσεις για τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία σχετικά με την υποχρέωση οριζόντιας εφαρμογής της αρχής της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία στο πλαίσιο όλων των προτεραιοτήτων των προγραμμάτων, είτε απευθύνονται στο γενικό πληθυσμό, είτε αφορούν σε στοχευμένες παρεμβάσεις.

«Η σημερινή ημέρα είναι συμβολική, οφείλουμε να διασφαλίζουμε κάθε ημέρα του χρόνου την οριζόντια ενσωμάτωση των αρχών της μη διάκρισης λόγω αναπηρίας και της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία σε όλες τις πολιτικές και δράσεις της Περιφέρειας» δήλωσε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Αττικής κ. Κουμουτσάκος.