Δίκαιο σύστημα διοδίων

Στήριξη Γ. Κουμουτσάκου στα αιτήματα Κηφισιάς, Διονύσου, Ωρωπού

Σήμερα, κατά τη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής συζητήθηκε το ζήτημα της «κατασκευής και λειτουργίας πλευρικών διοδίων στους κόμβους Βαρυμπόμπης, Αγ. Στεφάνου και Μαλακάσας Περιφέρειας Αττικής», βάσει και του σχετικού Κοινού Ψηφίσματος που έχουν υιοθετήσει τα Δημοτικά Συμβούλια Ωρωπού, Διονύσου και Κηφισιάς.
«Είμαστε αντίθετοι σε κάθε άδικη επιβάρυνση των κατοίκων της Βορειοανατολικής Αττικής», τόνισε στην ομιλία του ο επικεφαλής του συνδυασμού «180ο - Η Αττική Αλλάζει Πρόσωπο» κ. Γιώργος Κουμουτσάκος.

Ο κ. Κουμουτσάκος στην παρέμβασή του εξέφρασε τη συμπαράστασή του στις διεκδικήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων Ωρωπού, Διονύσου και Κηφισιάς, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος κατά τρόπο δίκαιο.
Παράλληλα, κάλεσε την Πολιτεία, τα αρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες να ακούσουν τα εύλογα και σύννομα αιτήματα των Δημοτικών αρχών, που εκφράζουν την ανησυχία των εκατοντάδων χιλιάδων δημοτών τους, καθώς και να προβούν στις απαιτούμενες ενέργειες.

Στη σχετική πρόταση Ψηφίσματος που υπέβαλε ο συνδυασμός του κ. Κουμουτσάκου ζητείται άμεση πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκπροσώπων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, και των Δημοτικών αρχών της Βορειοανατολικής Αττικής, εντός των ορίων των οποίων σχεδιάζεται η λειτουργία διοδίων.

Οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της βορειοανατολικής Αττικής υφίστανται ήδη καθημερινή ταλαιπωρία στις μετακινήσεις τους. Ο σχεδιασμός σταθμών διοδίων παραγνωρίζει τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις, σημείωσε ο κ. Κουμουτσάκος.

«Είναι παράλογη η επιβολή διοδίων σε μη υπεραστικό δίκτυο, δηλαδή σε δίκτυο με αστικά χαρακτηριστικά, εντός πολεοδομικού συγκροτήματος, το οποίο χρησιμοποιούν οι πολίτες για τις καθημερινές τους αστικές και διαδημοτικές μετακινήσεις», σύμφωνα με τον κ. Κουμουτσάκο.

Τέλος, όπως επισημαίνουν τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, όσο και οι Δημοτικές αρχές για τα πλευρικά διόδια στους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου, η υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι –τουλάχιστον- ατελής. Δεν λαμβάνει υπόψη τις σαφώς δυσμενείς επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Εξάλλου, είναι πρακτικά αδύνατη η κατασκευή νέου ή η ουσιαστική βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου παραδρόμων, που θα επέτρεπε τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής, χωρίς αυτοί να υποχρεούνται στην πληρωμή διοδίων.


Παρατίθεται η Πρόταση Ψηφίσματος του συνδυασμού «180ο - Η Αττική Αλλάζει Πρόσωπο»
Όπως επισημαίνεται στο Κοινό Ψήφισμα των Δημοτικών Συμβουλίων Ωρωπού, Διονύσου και Κηφισιάς, οι κάτοικοι και οι εργαζόμενοι της βορειοανατολικής Αττικής υφίστανται ήδη καθημερινή ταλαιπωρία στις μετακινήσεις τους. Αποτέλεσμα είναι η κυκλοφορία μέσω της εθνικής οδού, η μόνη ασφαλής επιλογή, λόγω του υψηλού κόστους των διοδίων να καθίσταται έτσι απαγορευτική σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.
Επιπλέον, ο σχεδιασμός νέων πλευρικών διοδίων στους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου θα οδηγούσε σε περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση των πολιτών. Αγνοεί, επίσης, τις δυσμενείς επιπτώσεις στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Δε νοείται η επιβολή διοδίων σε μη υπεραστικό δίκτυο, δηλαδή σε δίκτυο με αστικά χαρακτηριστικά, εντός πολεοδομικού συγκροτήματος, το οποίο χρησιμοποιούν οι πολίτες για τις καθημερινές τους αστικές και διαδημοτικές μετακινήσεις.
Όπως επισημαίνουν τόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας Αττικής, όσο και οι Δημοτικές αρχές για τα πλευρικά διόδια στους κόμβους Βαρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου: η υποβληθείσα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είναι τουλάχιστον ατελής. Δεν λαμβάνει υπόψη τις σαφώς δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των πολιτών.
Η περιβαλλοντική επιβάρυνση στους όρους διαβίωσης των κατοίκων από την αυξημένη εκπομπή αέριων ρύπων και την αύξηση του επιπέδου θορύβου είναι ένας ακόμη ισχυρός λόγος σοβαρότατου προβληματισμού.
Εμφανώς δυσμενείς θα είναι και οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις που θα επιφέρει η εκτροπή, με σκοπό την αποφυγή των διοδίων. ‘Όπως εκτιμούν οι ειδικοί, αυτό θα οδηγούσε σε υπερδιπλασιασμό της κυκλοφορίας -περιλαμβανομένου μεγάλου ποσοστού βαρέων οχημάτων- στο ήδη προβληματικό τοπικό οδικό δίκτυο, το οποίο, υπογραμμίζω, διέρχεται εντός κατοικημένης περιοχής. Το παράπλευρο δίκτυο ήδη μετά δυσκολίας ανταποκρίνεται στις ώρες αιχμής και δεν μπορεί επ’ουδενί να εξυπηρετήσει τον αυξημένο φόρτο. Δεν πληροί καν τις στοιχειώδεις απαιτήσεις ασφαλείας.
Εξάλλου, είναι πρακτικά αδύνατη η -εκατέρωθεν του αυτοκινητοδρόμου- κατασκευή νέου ή η ουσιαστική βελτίωση του υπάρχοντος δικτύου παραδρόμων, που θα επέτρεπε τις καθημερινές μετακινήσεις των κατοίκων της περιοχής, χωρίς αυτοί να υποχρεούνται στην πληρωμή διοδίων.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο:

  • Συμπαρίσταται στα Δημοτικά Συμβούλια Ωρωπού, Διονύσου και Κηφισιάς, καθ’ όλη τη διάρκεια των διεκδικήσεών τους, με σκοπό την επίλυση του προβλήματος με τρόπο οριστικό και δίκαιο.
  • Καλεί την Πολιτεία, τα αρμόδια Υπουργεία και τις υπηρεσίες να ακούσουν τα εύλογα και σύννομα αιτήματα των Δημοτικών Συμβουλίων Ωρωπού, Διονύσου και Κηφισιάς, που εκφράζουν την ανησυχία των εκατοντάδων χιλιάδων δημοτών τους, και να προβούν ταχύτατα στις απαιτούμενες ενέργειες.
  • Προτείνει την άμεση πραγματοποίηση συνάντησης μεταξύ της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, εκπροσώπων των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής, και των Δημοτικών αρχών της Βορειοανατολικής Αττικής, εντός των ορίων των οποίων σχεδιάζεται η λειτουργία διοδίων.
  • Υποστηρίζει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης για τη μέτρηση των ατμοσφαιρικών ρύπων στις περιοχές που σχεδιάζεται η εγκατάσταση σταθμών διοδίων.