Τη "Στρατηγική για τις Ευρωπαϊκές Θαλάσσιες Μεταφορές έως το 2018" υιοθετεί η Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού

IMG27441

Η Επιτροπή Μεταφορών υιοθέτησε με μεγάλη πλειοψηφία τη Στρατηγική για τις θαλάσσιες μεταφορές έως το 2018

Εγκρίθηκε σήμερα στη διάρκεια της συνεδρίασης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού η έκθεση για τον ορισμό των στρατηγικών στόχων της ΕΕ για τις θαλάσσιες μεταφορές έως το 2018.

"Πρόκειται για θετική και ιδιαίτερα σημαντική έκθεση για τις προτεραιότητες της ΕΕ στον τομέα της Ευρωπαϊκής ναυτιλίας για τα επόμενα 8 χρόνια" ανέφερε μετά το τέλος των ψηφοφοριών εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ο ευρωβουλευτής της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, ως σκιώδης εισηγητής.

Στο πλαίσιο αυτό, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι έφεραν αποτέλεσμα προσπάθειες και διαβουλεύσεις ώστε να απορριφθεί, τελικά, τροπολογία των Πρασίνων, για δημιουργία "Ευρωπαϊκού μητρώου", το οποίο θα αποδυνάμωνε την ισχύ των εθνικών νηολογίων.

Ανταγωνιστικότητα και κρατικές ενισχύσεις
Συγκεκριμένα, ως προς το καθεστώς των κρατικών ενισχύσεων στη ναυτιλία -η ισχύς των οποίων λήγει το 2011- εγκρίθηκε η τροπολογία του κ. Κουμουτσάκου που προβλέπει όχι μόνο διατήρηση αλλά και παράτασή τους. Οι κρατικές ενισχύσεις συνεισφέρουν ουσιαστικά στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, που αντιμετωπίζει σκληρό και, πολύ συχνά, αθέμιτο ανταγωνισμό από τρίτες χώρες.

Ναυτικό επάγγελμα
Ως προς το θέμα της δραματικής μείωσης του αριθμού των νέων που εισέρχονται στο επάγγελμα, είναι θετικό ότι στη έκθεση υπογραμμίζεται η ανάγκη ενίσχυσης και βελτίωσης της ναυτικής εκπαίδευσης. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να δώσουν μεγαλύτερη αξία στο επάγγελμα του ναυτικού μέσω προγραμμάτων διά βίου κατάρτισης, που θα ενισχύουν τα επαγγελματικά προσόντα των ναυτικών. Επιπλέον, έγινε ομόφωνα αποδεκτό ότι τα κράτη μέλη πρέπει το ταχύτερο να κυρώσουν τη Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2006.

Περιβάλλον και κλιματική αλλαγή
Σχετικά με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής αναγνωρίζεται ότι ο κλάδος συμμετέχει στη μείωση των επιβλαβών εκπομπών αερίων και επισημαίνεται ότι δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της έρευνας και της ανάπτυξης θα βοηθούσαν περαιτέρω προς σε αυτήν την κατεύθυνση.

Πειρατεία
Πολλές ήταν και οι αναφορές στην καταπολέμηση της μάστιγας της πειρατείας. Έχοντας ως παράδειγμα την επιτυχή πρώτη ναυτική επιχείρηση της ΕΕ (ΑΤΑΛΑΝΤΑ), τα κράτη μέλη και η Επιτροπή καλούνται τώρα να ενισχύσουν τη μεταξύ τους και με τον ΟΗΕ συνεργασία, ώστε να προστατεύονται στο μέγιστο δυνατό ναυτικοί, αλιείς, επιβάτες καθώς και στόλοι από τις πειρατικές επιδρομές.