Θετικές τροπολογίες για την Ελλάδα στην Έκθεση για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ε.Ε.

Με αφορμή την υιοθέτηση με μεγάλη πλειοψηφία της Έκθεσης για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική από την Επιτροπή Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και εισηγητής εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Έγινε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Είμαι ικανοποιημένος που, ως Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, με τις στοχευμένες τροπολογίες μας, συμβάλλαμε στη διαμόρφωση μιας ρεαλιστικής και ταυτόχρονα φιλόδοξης έκθεσης για την Ενιαία Θαλάσσια Πολιτική. Υπογραμμίζω ότι στο σχέδιο της Έκθεσης ενσωματώθηκαν ορισμένες τροπολογίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και σημασία για τη χώρα μας, που αφορούσαν:

1. Στην ταχύτερη δυνατή υιοθέτηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας από όλα τα παράκτια κράτη της Μεσογείου.
2. Στην ανάγκη καθορισμού των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών στο σύνολο του ευρωπαϊκού θαλάσσιου χώρου.
3. Στην ανάγκη πλήρους εφαρμογής του διεθνούς νομικού πλαισίου που έχει καθοριστεί από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO).
4. Στην προοπτική δημιουργίας Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής.
Η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο τόσο για την ΕΕ όσο και για τα κράτη-μέλη της. Δίνει ένα πλαίσιο για μεγαλύτερο συντονισμό και αξιοποίηση όλων των επιμέρους δράσεων που συνδέονται με τη θάλασσα - από τις θαλάσσιες μεταφορές, την ακτοπλοΐα και τον τουρισμό έως την αλιεία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την έρευνα και τη καινοτομία».

***

Η ισχυρή θαλάσσια παράδοση είναι ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της Ευρώπης στο στίβο του σκληρού διεθνούς οικονομικού ανταγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στρατηγικού χαρακτήρα που:

• Προωθεί α)τη θαλάσσια διακυβέρνηση, β)το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, γ)τη θαλάσσια επιτήρηση.
• Παρέχει ένα συνεκτικό πλαίσιο για να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικότερα το πρόβλημα της πολυδιάσπασης των διαφόρων πολιτικών που σχετίζονται με τη θάλασσα,
• Συμβάλλει έτσι στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος.