Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Κυβερνητική αδιαφορία στην ολοκλήρωση των εκκρεμών ζητημάτων του ΤΕΑΠΥΚ

Ερώτηση

Προς:

Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 

Κυβερνητική αδιαφορία στην ολοκλήρωση των εκκρεμών ζητημάτων του ΤΕΑΠΥΚ

Ο νόμος 4046/2012[1], κατήργησε τον τρόπο είσπραξης των εισφορών για το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Πρατηριούχων Υγρών Καυσίμων (ΤΕΑΠΥΚ). Παράλληλα, με Υπουργική Απόφαση[2], καταργήθηκε και η υποχρέωση παρακράτησης ποσοστού 10% από τις εισφορές για τον κλάδο κοινής διανομής του Ταμείου, δίχως όμως να υπάρξει στη συνέχεια απόδοση του εναπομείναντος μερίσματος στους ασφαλισμένους.

Το καθεστώς αυτό διατηρήθηκε για το Ταμείο έως τις 20/05/2014 όταν και εκδόθηκε νέα Υπουργική Απόφαση, η οποία καθόριζε  τον τρόπο διακανονισμού των οφειλόμενων εισφορών από το 2012 αλλά και το νέο τρόπο καταβολής. Στη συνέχεια, με τη ψήφιση του νόμου 4336/2015[3] δρομολογήθηκε η ενσωμάτωση του ΤΕΑΠΥΚ στο ΕΤΕΑ από 1.9.2015.

Ωστόσο, παρά το γεγονός συσσώρευσης μη καταβαλλόμενων πόρων για σχεδόν 4 έτη, την αποχώρηση μεγάλου αριθμού ασφαλισμένων και την ένταξη στο ΕΤΕΑ, το ζήτημα της καταβολής των εισφορών και του μερίσματος δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Το γεγονός αυτό πέραν των σημαντικών προβλημάτων που μεταβιβάζονται στο ΕΤΕΑ, καθίστα μη ρεαλιστικό οποιοδήποτε πλάνο διακανονισμού των οφειλόμενων εισφορών εντός βραχυπρόθεσμου χρονικού διαστήματος. Γίνεται αντιληπτό λοιπόν, πως κατόπιν της ασυνέπειας που επέδειξε η κυβέρνηση στην περίπτωση της μη υπαγωγής του ΤΕΑΠΥΚ στο ΕΤΕΑ και της μετατροπής του σε επαγγελματικό ταμείο, αδιαφορία επιδεικνύει και στην περίπτωση διασφάλισης των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΥΚ.

Για το λόγο αυτό ερωτάται η κυρία Υπουργός:

α)  Για ποιο λόγο καθυστερεί η διευθέτηση των προαναφερόμενων ρυθμίσεων για τους ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΥΚ, οι οποίες παραμένουν εκκρεμείς για περισσότερο από ένα έτος;

β) Ποιος ο σχεδιασμός και τα σχετικά χρονοδιαγράμματα προκειμένου να υπάρξει διευθέτηση  των εκκρεμών ζητημάτων του Ταμείου;

γ) Με ποιο τρόπο σκοπεύει να ρυθμίσει τόσο το ζήτημα των οφειλόμενων εισφορών όσο  και την απόδοση του εναπομείναντος μερίσματος;

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος