Γιατί χρειάζεται η νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας για τις τηλεοπτικές άδειες;

Δελτίο Τύπου

 

Γιατί χρειάζεται η νέα μελέτη του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας για τις τηλεοπτικές άδειες;

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Επικρατείας κ. Νίκο Παππά κατέθεσε ο Βουλευτής Β' Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας κ. Γιώργος Κουμουτσάκος, ζητώντας διευκρινίσεις για την ανάθεση συμπληρωματικής  μελέτης από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας στο πλαίσιο παροχής των νέων τηλεοπτικών αδειών.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κουμουτσάκος επικαλείται την μόλις πρόσφατη απόφαση της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την ανάθεση στο Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Φλωρεντίας νέας, οριστικής «εμπειρογνωμοσύνης», σχετικά με τον αριθμό αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, έναντι δαπάνης είκοσι χιλιάδων ευρώ. Απόφαση η οποία έπεται τόσο της προκήρυξης από την Κυβέρνηση δημοπρασίας για τέσσερις παρόχους όσο και της προεπιλογής των υποψηφίων για τις τηλεοπτικές άδειες.

Ο Βουλευτής της Ν.Δ. ζητά να πληροφορηθεί πως είναι δυνατόν η Κυβέρνηση αφού πρώτα νομοθέτησε βάσει πορίσματος του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου της Φλωρεντίας, τώρα να ζητάει συμπληρωματική εμπειρογνωμοσύνη για το ίδιο νομοθέτημα από το ίδιο πανεπιστήμιο. Παράλληλα, ζητά διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της νέας μελέτης και για τις επιπτώσεις της στον εν εξελίξει  διαγωνισμό καθώς και εξηγήσεις για την όλη μεθόδευση εκ μέρους της Κυβέρνησης.Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

 

 

 

 Αθήνα, 27 Ιουλίου 2016

Ερώτηση

Προς:

Υπουργό Επικρατείας κ. Νίκο Παππά

 

Αντιφάσεις και διευκρινίσεις για την παροχή τηλεοπτικών αδειών

 

Στις 26.07.2016 αναρτήθηκε στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ η απόφαση[1] της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας για την ανάθεση «στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Florence School of RegulationCommunications and Media, με έδρα Convento di San Domenico, Via delle Fontanelle 19, 50014 San Domenico di Fiesole, Italy και F.C.: 800.204.104.88, της εκπόνησης της οριστικής εμπειρογνωμοσύνης, σχετικά με το αριθμό αδειών παροχής περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, ενόψει του διαγωνισμού, που διενεργείται, σε εφαρμογή του ν. 4339/2015. Η συνολική δαπάνη για την παροχή της προαναφερόμενης οριστικής εμπειρογνωμοσύνης από το ανωτέρω ανεξάρτητο επιστημονικό φορέα δε δύναται να υπερβεί το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00€).» Δεδομένου ότι, μόλις το Μάϊο, η κυβέρνηση προκήρυξε δημοπρασία[2] για τέσσερις πάροχους, βασιζόμενη στην έκθεση του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας, όπως επίσης και το γεγονός ότι πριν από λίγες μέρες, πιο συγκεκριμένα στις 19.07.2016, ανακοίνωσε με δελτίο τύπου[3]  την προεπιλογή των υποψηφίων για τις τηλεοπτικές άδειες, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

α)Θεωρεί πως η αρχική έκθεση του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας δεν παρείχε την απαραίτητη τεκμηρίωση; Αν όχι, τι αφορά η σχετική απόφαση και ποια η συμβολή της  προκηρυχθείσας έκθεσης; Ποιο είναι το περιεχόμενο του υπ’αριθμ. ΔΜΕ/39/11-02-2016 Εγκριτικού Σημειώματος της Διεύθυνσης Μέσων Ενημέρωσης βάσει του οποίου προβλέπεται η εκπόνηση της οριστικής εμπειρογνωμοσύνης;

β)Είναι δυνατόν η κυβέρνηση, αφού πρώτα νομοθέτησε βάσει πορίσματος του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας και ο διαγωνισμός βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης, τώρα να επιζητά οριστική εμπειρογνωμοσύνη για το ίδιο ζήτημα από το ίδιο Πανεπιστημιακό ίδρυμα;

γ)Για ποιο λόγο η κυβέρνηση εμφανιζόταν πλήρως βέβαιη για το μέγιστο όριο των 4 τηλεοπτικών αδειών όταν η οριστική εμπειρογνωμοσύνη του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Φλωρεντίας πιθανόν να οδηγήσει σε νέα συμπεράσματα;

δ)Εφ’όσον προκύπτει ότι πράγματι απαιτείται συμπληρωματική γνωμοδότηση, τότε με ποιο σκεπτικό καθορίστηκε το αρχικό χρονοδιάγραμμα, ποιους στόχους εξυπηρετεί μία τέτοια προχειρότητα σχεδιασμού και πως δικαιολογείται;

 

 

Ο ερωτών Βουλευτής

 

 

      Γεώργιος Σ. Κουμουτσάκος

 

 

 

[1] https://diavgeia.gov.gr/doc/7%CE%9B%CE%A6%CE%9E465%CE%99%CE%A7%CE%A6-%CE%A1%CE%944?inline=true

[2] http://goo.gl/u4QdAV

[3] http://goo.gl/vaj3h0